Aktuális

3X3 kistemplomol átlátszó.jpg

2019. év igéje

„Törekedj békességre, és kövesd azt!” (Zsolt 34,15)

3X3 kistemplomol átlátszó.jpg

 Sziget és híd egyszerre

Magyar identitásunkból fakadóan egyszerre vagyunk „sziget“ és „híd“ az ausztriai egyházban: diaszpóragyülekezetünk kettős küldetése az evangélium hirdetése mellett, hogy a magyar anyanyelvet, kultúrát és közösséget ápolja és segítse a hozzánk érkezők beilleszkedését az Ausztriai Evangélikus Egyházba. Gyülekezetünk magyar nyelvű istentiszteleteivel tanúsítja a reformátori tanok, az anyanyelvű igehirdetés és keresztény lelki élet különleges erejének fontosságát.

Alkalmainkkal segítjük tehát, nemcsak a magyar identitás megtartását, hanem az osztrák egyház és kultúra megismertetését, amihez lakóhelyünkön, életközpontunkon keresztül is kötődünk.
Feladatunknak érezzük az együttműködést és kapcsolattartást a Magyarországi Evangélikus Egyházzal valamint az ausztriai magyar nyelvű civil szervezetekkel.

Gondozzuk az ökumenikus kapcsolatokat testvéregyházainkkal is.
Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet mint magyar sziget, örömmel része az Ausztriai Evangélikus Egyháznak és épít hidat magyar anyanyelvű és más anyanyelvű keresztények között.

 

Kapcsolat

Kapcsolat 

Lelkészi hivatal és gyülekezeti otthon

Ausztria

1060 Bécs

Capistrangasse 2/15


Telefon: 06505877712

E-mail: maegy.austria@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/aumagyevgyul

Honlap: www.evangelikus-at.com

 
 
 

GYÜLEKEZETI KÖRLEVÉL 

Amennyiben szeretne feliratkozni gyülekezeti levelezőlistánkra, kérjük, hogy a maegy.austria@gmail.com címre írjon nekünk egy e-mailt „FELIRATKOZÁS” tárggyal! Szeretettel küldjük meghívóinkat és aktuális eseményeink emlékeztetőit! 

Név *
Név
3X3 kistemplomol átlátszó.jpg