Sziget és híd egyszerre

Magyar identitásunkból fakadóan egyszerre vagyunk „sziget“ és „híd“ az ausztriai egyházban: diaszpóragyülekezetünk kettős küldetése az evangélium hirdetése mellett, hogy a magyar anyanyelvet, kultúrát és közösséget ápolja és segítse a hozzánk érkezők beilleszkedését az Ausztriai Evangélikus Egyházba. Gyülekezetünk magyar nyelvű istentiszteleteivel tanúsítja a reformátori tanok, az anyanyelvű igehirdetés és keresztény lelki élet különleges erejének fontosságát.

Scan.jpeg

Alkalmainkkal segítjük tehát, nemcsak a magyar identitás megtartását, hanem az osztrák egyház és kultúra megismertetését, amihez lakóhelyünkön,életközpontunkon keresztül is kötődünk.
Feladatunknak érezzük az együttműködést és kapcsolattartást a Magyarországi Evangélikus Egyházzal valamint az ausztriai magyar nyelvű civil szervezetekkel.

Gondozzuk az ökumenikus kapcsolatokat testvéregyházainkkal is.
Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet mint magyar sziget, örömmel része az Ausztriai Evangélikus Egyháznak és épít hidat magyar anyanyelvű és más anyanyelvű keresztények között.

3X3 kistemplomol átlátszó.jpg

Lelkészünk

Tisztelt Olvasók! 

Foto (Sz. W.).JPG

Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy a magyarországi és az ausztriai evangélikus egyház megállapodása alapján ez év szeptember 1-jén megkezdtem lelkészi szolgálatomat az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezetben. Örömmel teszek eleget annak a felkérésnek, hogy e lapszámban röviden bemutatkozzam.

Immár tizenegy éve végzek lelkészi szolgálatot Magyarországon, ahol gimnáziumi iskolalelkészként és gyülekezeti lelkészként szereztem szerteágazó tapasztalatokat szülővárosomban, Sopronba, illetve a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye több gyülekezetében, elsősorban a Marcalgergelyi-Szergényi Társult Evangélikus Egyházközségben. Korábban evangélikus teológiát Budapesten, Heidelbergben és Tübingenben tanultam, tanulmányaimat Tübingenben a Dr. theol. tudományos fokozat megszerzésével zártam le. Egyházzenével – a budapesti Bartók Béla Konzervatórium orgona szakának elvégzése után – a Heidelbergi Egyházzenei Főiskola hallgatójaként foglalkoztam, ahol felsőfokú evangélikus egyházzenészi diplomát szereztem és orgonaszakértői tanulmányokat is folytattam.

Magyarországi szolgálatom során országos orgonafelügyelőként, szakértőként, különböző teológiai és zenei grémiumok tagjaként dolgoztam, s e két területen rendszeresen tartottam előadásokat és jelentek meg publikációim. Több mint 30 orgona felújítása, restaurálása zajlott le a szakmai irányításom mellett.

A külföldi kapcsolatok már szülővárosomban, Sopronban elkezdődtek az életemben, amelyek a németországi tanulmányok során teljesedtek ki, és azóta is részei a mindennapjaimnak. Nagy öröm számomra, hogy az Ausztriai Evangélikus Egyházzal is sok éve kapcsolatban lehetek a már 8 éve évente megrendezett „Orgona határok nélkül” orgonafesztivál egyik művészeti vezetőjeként.

Szeptembertől a magyar gyülekezetben végzett szolgálatom mellett Bécs 16. kerületében az ottakringi gyülekezet lelkésze vagyok, ahol családommal lakom. Azt remélem, hogy rövidesen minél többekkel találkozatom istentiszteleteinken és más alkalmakon, akár Bécsben, akár Grazban. Isten áldása kísérje most kezdődő közös munkánkat!

Wagner Szilárd, lelkész


Presbitériumunk

Andorka Hanna - felügyelő

Andorka Hanna - felügyelő

Takács János - gondnok

Takács János - gondnok

Andorka Rudolf - felügyelő helyettes

Andorka Rudolf - felügyelő helyettes

Szeitl Zita - lektor, jegyző

Szeitl Zita - lektor, jegyző

Páll Csilla - pénztáros

Páll Csilla - pénztáros

Kiss Viktor - presbiter

Kiss Viktor - presbiter

3X3 kistemplomol átlátszó.jpg