GYüLEKEZETI DéLUTÁN GRáCBAN – 

TéMA: A CSALáDKét beszámoló a gyülekezeti délutánról

Kemény család

Kemény család

Grácba érkezve hatalmas szeretettel csatlakoztunk be a gráci magyar evangélikus gyülekezet életébe. Mint bármely más gyülekezetben, a mienkben is mindenki „csak” egy gyülekezeti tag. A gyülekezeti tagok közé azonban semmiképp sem lehet egyenlőségjelet tenni, hiszen mindenki egyedi és megismételhetetlen a saját lelki életében, és mindenkinek megvan a maga szerepe gyülekezetünk életében is. Bár egy család kisebb, a családi struktúra több szinten érvényesül, emiatt minden családtagnak egyszerre többféle szerepe van. Ezeket a szerepeket gyakran nem könnyű összeegyeztetni. A 2019. május 18-i gyülekezeti családi napunk témája pont ezeknek a szerepeknek a megélése és összeegyeztetése volt.

Kezdetnek – még a gyerekekkel közösen – egy kisebb játékot játszottunk. Mindig annak kellett a kör közepére állni, aki egy bizonyos szerepkörrel rendelkezik. Például felnőtt, gyerek, szülő vagy keresztszülő. A különböző szerepek azonosítása után, leültünk, és immár a gyerekek nélkül meg is beszéltük a szerepekkel járó jogokat és kötelességeket. Két sarkalatos témát jártunk körül, az egyik a keresztszülőség, a másik pedig a házastársi és szülői szerepek összeegyeztetése.

Hasonló tapasztalataink voltak azzal kapcsolatban, hogy a keresztszülői viszony nagyon összetett és sokszor elég nehéz a vérszerinti szülők elvárásainak megfelelni. Már önmagában a keresztszülőség fogalma is kérdéses: régen az elsődleges szempont a szülők esetleges pótlása volt, mostanra ez teljesen átalakult. Ettől a szerep elvárásai és velejárói nehezen megfogalmazhatók, és szinte családról családra változnak. Így egy fél délutánt is ki tudtunk volna tölteni egymás bátorításával.

Ha lehet, azonban még közelebbi élmény mindannyiunk számára a szűk családon belül való szerepek illesztése. Hogyan lehetünk egyszerre szerető házastársak és mindenre elszánt szülők. Nálunk ez az első gyerek érkezésével elég döcögősen indult. Nagyon nehéz volt megtalálni az egyensúlyt a csecsemő és a házastárs igényeinek való megfelelésében.

Nagyon jó érzés volt, hogy hasonló értékrend mentén tudtuk a felmerülő kérdéseket megvitatni. Reméljük, hogy még sok ehhez hasonló délutánban lehet részünk, mert hosszútávú hatása felbecsülhetetlen.

dr. Kemény Ferenc és Papp Eszter Sára


Antus család

Antus család

Örömmel mentünk el a gráci magyar evangélikus gyülekezet által szervezett családi délutánra. Izgatottan érkeztünk, mert a gyerekek és számunkra is ez volt az első alkalom, hogy ellátogattunk a
gyülekezethez. Szeretettel fogadtak bennünket, mintha csak hazaérkeznénk, barátként vártak ismerőseink. A család témája hívószó a számunkra, mert ebben az egységben élünk – házasságban, két kisgyerekkel.

Ritkán adódik lehetőségünk hívőkkel beszélgetni erről a témáról. A kötetlen beszélgetésre úgy kerülhetett sor, hogy külön szobában szervezett játékot biztosított a gyülekezet a gyerekeknek. Mi szülők és egyben házastársak Wagner Szilárd lelkész témafelvetéseire adott személyes válaszainkkal meghitten vallhattunk, nyitottan kérdezhettünk, akár panaszként, de megfogalmazhattuk kételyeinket, nehézségeinket. Gyereknevelési kérdések óhatatlanul felmerültek, de ez része a már gyermekeket nevelő családok fő témáinak.

Hogyan lehet a házasságban saját egyéniségünket kifejezésre juttatni, amellett, hogy időnkkel, erőinkkel a család szolgálatában állunk? Az egyéni igények elnyomása vagy érvényesítése érdeke inkább egy családi közösségnek? Helyes-e a megszólaló belső igényeink figyelmen kívül hagyása? Hogyan tudjuk a társunkat tehermentesíteni, amikor az éppen rászorul, és mennyi bennünk a türelem önmagunkkal, saját teherbírásunkkal szemben? Erőforrásainkat hogyan oszthatjuk meg, miként töltekezhetünk és a házastársunkkal kettesben eltölthető minőségi időnket miként építhetjük be a mindennapjainkba.

Külön hálásak voltunk a keresztszülőség témájáért, annak fontosságáról és felelősségéről beszélgettünk. Nem elméleti okfejtést tartottunk, hanem gyakorlati megoldásokat állítottuk a fókuszba. Számos kérdéssel szembesülhettünk és foglalkozhattunk hívő, baráti, kötetlen lég- körben. Hála érte és áldás a további ilyen közös programokért!

Antus Tibor és Antusné Megyeri Adrienn